CS MinasTirith: PANDEMIA et…PSICHIATRIA (Incontro con Tonino Cantelmi)